คลังเก็บหมวดหมู่: ม.3

แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบสุขศึกษา ม.3

ทำข้อสอบชุดที่ 2 คลิกที่นี่ ทำข้อสอบชุดที่ 3 คลิกที่นี่ ทำข้อสอบชุดที่ 4 คลิกที่นี่ ทำข้อสอบชุดที่ 5 คลิกที่นี่ ทำข้อสอบชุดที่ 6 คลิกที่นี่ ทำข้อสอบชุดที่ 7 คลิกที่นี่ ทำข้อสอบชุดที่ 8 คลิกที่นี่ ทำข้อสอบชุดที่ 9 คลิกที่นี่ ทำข้อสอบชุดที่ 10 คลิกที่นี่ ทำข้อสอบชุดที่ 11 คลิกที่นี่  

เนื้อเรื่องย่อ | Posted on by | ใส่ความเห็น

แนวข้อสอบชุดที่ 2

เป็นข้อสอบ o-net ปี 52 สาระสุขศึกษาและพลศึกษาจะเป็นข้อ 1 – 40  ลองทำข้อสอบ   คลิกที่นี่  แล้วส่งไปยัง stp978@gmail.com  

เนื้อเรื่องย่อ | Posted on by | ใส่ความเห็น

แนวข้อสอบชุดที่ 1

1. วัยทองเป็นวัยที่มีช่วงอายุระหว่างกี่ปี 1   25–30 ปี 2   20–45 ปี 3   45–60 ปี 4   50–65 ปี 2. ข้อใดคือลักษณะสำคัญของวัยผู้ใหญ่ ตอนต้น 1   ร่างกายเสื่อมสภาพลง 2   สามารถควบคุมพฤติกรรมได้ดี 3   มีการประกอบอาชีพอย่างจริงจัง 4   ถูกทั้งข้อ 2   และ 3 3.  ข้อใดแสดงถึงพัฒนาการทางสติปัญญาที่ เด่นชัดของวัยผู้ใหญ่ตอนต้น 1   มีความจำดี 2   คิดเป็นรูปธรรม 3   เรียนรู้คำศัพท์ได้รวดเร็ว 4   แก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ … อ่านเพิ่มเติม

เนื้อเรื่องย่อ | Posted on by | ใส่ความเห็น