คลังเก็บหมวดหมู่: คลังข้อสอบ

รวบรวมแนวข้อสอบสุขศึกษาตั้งแต่ ป.1 ถึง ม.3

แนวข้อสอบชั้น ป.6

แนวข้อสอบชั้นป.6                        ทำข้อสอบชุดที่ 1  คลิกที่นี่                       ทำข้อสอบชุดที่1. 2  คลิกที่นี่ ทำข้อสอบชุดที่1. 3  คลิกที่นี่                    ทำข้อสอบชุดที่ … อ่านเพิ่มเติม

เนื้อเรื่องย่อ | Posted on by | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

แนวข้อสอบสุขศึกษา ม.3

ทำข้อสอบชุดที่ 2 คลิกที่นี่ ทำข้อสอบชุดที่ 3 คลิกที่นี่ ทำข้อสอบชุดที่ 4 คลิกที่นี่ ทำข้อสอบชุดที่ 5 คลิกที่นี่ ทำข้อสอบชุดที่ 6 คลิกที่นี่ ทำข้อสอบชุดที่ 7 คลิกที่นี่ ทำข้อสอบชุดที่ 8 คลิกที่นี่ ทำข้อสอบชุดที่ 9 คลิกที่นี่ ทำข้อสอบชุดที่ 10 คลิกที่นี่ ทำข้อสอบชุดที่ 11 คลิกที่นี่  

เนื้อเรื่องย่อ | Posted on by | ใส่ความเห็น

แนวข้อสอบสุขศึกษา ม.2

ทำข้อสอบชุดที่  2  คลิกที่นี่ ทำข้อสอบชุดที่  3  คลิกที่นี่ ทำข้อสอบชุดที่  4  คลิกที่นี่ ทำข้อสอบชุดที่  5  คลิกที่นี่ ทำข้อสอบชุดที่  6  คลิกที่นี่ ทำข้อสอบชุดที่  7  คลิกที่นี่ ทำข้อสอบชุดที่  8  คลิกที่นี่ ทำข้อสอบชุดที่  9  คลิกที่นี่ ทำข้อสอบชุดที่  10 คลิกที่นี่ ทำข้อสอบชุดที่  11 คลิกที่นี่

เนื้อเรื่องย่อ | Posted on by | ใส่ความเห็น

ชุดที่ 2 สุขศึกษา ม.1

ทำข้อสอบชุดที่ 2  คลิกที่นี่ ทำข้อสอบชุดที่ 3  คลิกที่นี่ ทำข้อสอบชุดที่ 4  คลิกที่นี่ ทำข้อสอบชุดที่  5 คลิกที่นี่ ทำข้อสอบชุดที่ 6 คลิกที่นี่ ทำข้อสอบชุดที่ 7  คลิกที่นี่ ทำข้อสอบชุดที่ 8  คลิกที่นี่ ทำข้อสอบชุดที่ 9  คลิกที่นี่ ทำข้อสอบชุดที่ 10 คลิกที่นี่ ทำข้อสอบชุดที่ 11คลิกที่นี่    

เนื้อเรื่องย่อ | Posted on by | ใส่ความเห็น

แนวข้อสอบชุดที่ 2

เป็นข้อสอบ o-net ปี 52 สาระสุขศึกษาและพลศึกษาจะเป็นข้อ 1 – 40  ลองทำข้อสอบ   คลิกที่นี่  แล้วส่งไปยัง stp978@gmail.com  

เนื้อเรื่องย่อ | Posted on by | ใส่ความเห็น

แนวข้อสอบชุดที่ 1

1. วัยทองเป็นวัยที่มีช่วงอายุระหว่างกี่ปี 1   25–30 ปี 2   20–45 ปี 3   45–60 ปี 4   50–65 ปี 2. ข้อใดคือลักษณะสำคัญของวัยผู้ใหญ่ ตอนต้น 1   ร่างกายเสื่อมสภาพลง 2   สามารถควบคุมพฤติกรรมได้ดี 3   มีการประกอบอาชีพอย่างจริงจัง 4   ถูกทั้งข้อ 2   และ 3 3.  ข้อใดแสดงถึงพัฒนาการทางสติปัญญาที่ เด่นชัดของวัยผู้ใหญ่ตอนต้น 1   มีความจำดี 2   คิดเป็นรูปธรรม 3   เรียนรู้คำศัพท์ได้รวดเร็ว 4   แก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ … อ่านเพิ่มเติม

เนื้อเรื่องย่อ | Posted on by | ใส่ความเห็น

แนวข้อสอบ

1. เด็กวัยเรียนช่วงอายุ 6–9 ปี จะมีการเปลี่ยนแปลง                   ในเรื่องน้ำหนักตัวอย่างไร 1 ชายจะมีอัตราการเพิ่มช้ามาก 2 หญิงจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 3 ชายและหญิงมีอัตราการเพิ่มค่อนข้างคงที่ 4 ทั้งชายและหญิงมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 2. ข้อใดจัดเป็นปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการ       เจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวัยเรียน 1 ภาวะทางด้านสุขภาพ 2 ภาวะพัฒนาการช้ากว่าปกติ 3 ภาวะร่างกายพิการแต่กำเนิด 4 ภาวะการถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรม 3. เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นพัฒนาการทางด้านอารมณ์จะเป็นอย่างไร 1 ไม่ค่อยมีเหตุผล 2 มีความวิตกกังวลสูง 3 ชอบเล่นแบ่งแยกกลุ่มชายหญิง 4 ข้อ 1 และ 2 … อ่านเพิ่มเติม

เนื้อเรื่องย่อ | Posted on by | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

แบบทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แบบทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 1. บุคคลใดเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อม 1 ไฉไล รับประทานข้าวกล้องเป็นประจำ 2 พิศมัย พักผ่อนสมองด้วยการนอนหลับ 3 พรเทพ คลายเครียดด้วยการออกกำลังกาย 4 วิทยา ชอบดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์เป็นประจำ   2. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างของสมอง 1 ผิวสมองชั้นนอกของเด็กหญิงจะบางลงเร็วกว่าเด็กชาย 2 ผิวสมองส่วนที่มีสีขาวจะบางลงเรื่อย ๆ เมื่อคนเราโตขึ้น 3 สมองจะเจริญเติบโตเต็มที่เมื่อคนเราอายุครบ 20 ปี  บริบูรณ์ 4 สมองของเด็กอายุ 12 ปี จะมีรอยหยักแตกต่างจากวัยผู้ใหญ่    3. ฮอร์โมนใดทำหน้าที่ควบคุมความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 1 … อ่านเพิ่มเติม

เนื้อเรื่องย่อ | Posted on by | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น