แบบทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แบบทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

1. บุคคลใดเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อม

1 ไฉไล รับประทานข้าวกล้องเป็นประจำ

2 พิศมัย พักผ่อนสมองด้วยการนอนหลับ

3 พรเทพ คลายเครียดด้วยการออกกำลังกาย

4 วิทยา ชอบดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์เป็นประจำ

  2. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างของสมอง

1 ผิวสมองชั้นนอกของเด็กหญิงจะบางลงเร็วกว่าเด็กชาย

2 ผิวสมองส่วนที่มีสีขาวจะบางลงเรื่อย ๆ เมื่อคนเราโตขึ้น

3 สมองจะเจริญเติบโตเต็มที่เมื่อคนเราอายุครบ 20 ปี  บริบูรณ์

4 สมองของเด็กอายุ 12 ปี จะมีรอยหยักแตกต่างจากวัยผู้ใหญ่

   3. ฮอร์โมนใดทำหน้าที่ควบคุมความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

1 ไทรอกซิน

2 พาราฮอร์โมน

3 โพรเจสเทอโรน

4 เทสโทสเตอโรน

4. ภาพรวมของการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการของ แต่ละคนวัดได้จากสิ่งใด

1 น้ำหนักและส่วนสูง

2 ส่วนสูงและจำนวนของฟัน

3 น้ำหนักและขนาดรอบศีรษะ

4 ส่วนสูงและขนาดรอบศีรษะ

   5. “แก้ว อายุ 11 ปี เมื่อชั่งน้ำหนักพบว่ามีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์อายุ” ข้อความดังกล่าว ข้อใดสรุปความสัมพันธ์ได้ถูกต้องที่สุด

1 แก้ว มีรูปร่างสูงกว่าเกณฑ์ปกติส่งผลให้มีรูปร่างผอม

2  แก้ว ได้รับผลกระทบจากการขาดสารโปรตีนและพลังงาน

3 แก้ว ออกกำลังกายมากกว่าปกติส่งผลให้มีน้ำหนักตัวลดลง

4 ไม่มีข้อสรุปที่ถูกต้อง

6. ข้อใดเป็นแนวทางในการปรับตนของวัยรุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงทางเพศ

1 มีสุขปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับอวัยวะเพศ

2 พยายามตัดความกังวลใจต่าง ๆ จากพัฒนาการ ทาง    เพศ

3 หลีกเลี่ยงสิ่งเร้าที่มากระตุ้นความรู้สึกและ

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศ

    4 ถูกทุกข้อ

7. เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและ

จิตใจ จนทำใหรู้สึกไม่สบายใจ เราควรปฏิบัติตนอย่างไร

1 ปรึกษาเพื่อนสนิท

2 นอนเก็บตัวอยู่ในบ้าน

3 ปรึกษาผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้

4 ชวนเพื่อนไปเที่ยวสถานบันเทิง

8. ข้อใดเป็นลักษณะทางด้านอารมณ์และสภาพจิตใจของวัยรุ่น

1 ชอบร้องไห้

2 ภาวะผู้นำสูง

3 อารมณ์รุนแรง

4 ชอบตะโกนดัง ๆ

9. ข้อใดเป็นการแสดงพฤติกรรมความเชื่อมั่นอย่างเหมาะสม

1 สามารถไปไหนคนเดียวได้

2 กล้าโต้แย้งทุกครั้งที่ไม่เห็นด้วย

3 กล้าที่จะพูดคำหยาบคายกับเพื่อน ๆ

4 กล้าแสดงความสามารถในการทำงาน

  10. การเรียนรู้เรื่องพัฒนาการและการปรับตัวของวัยรุ่น

        มีประโยชน์อย่างไร

1 เข้าใจการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ

ตนเอง

2 รู้จักวิธีการป้องกันปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่

เหมาะสม

3 รู้จักแนวทางที่จะช่วยให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้           อย่างเป็นปกติสุข

4 ถูกทุกข้อ

11. ข้อใดเป็นมารยาทที่สุภาพบุรุษพึงปฏิบัติต่อสุภาพสตรีมากที่สุด

1 เดินนำหน้า

2 สละที่นั่งให้

3 ให้ของขวัญ

4 ลงจากรถทีหลัง

12. ข้อใดถือว่าเป็นหลักในการวางตัวของวัยรุ่นเพศชาย  ต่อเพศหญิง

1 ไม่ฉวยโอกาสลวนลาม

2 ชักชวนเพศหญิงไปในที่ลับตาคน

3 ยกย่องให้เกียรติ ไม่ดูถูกเหยียดหยาม

4 ข้อ 1 และ 3 ถูก

13. พฤติกรรมใดต่อไปนี้ของพ่อแม่ที่อาจทำให้เด็กเกิด การเบี่ยงเบนทางเพศเมื่อเติบโตขึ้น

1 ขี้บ่น

2 เฉื่อยชา

3 เจ้าอารมณ์

4 ละเอียดรอบคอบ

14. ข้อใดจัดอยู่ในลักษณะของความเบี่ยงเบนในการ กระทำทางเพศ

1 ลักเพศ

2 ซาดิสม์

3 เกย์กลาย

4 เลสเบี้ยน

15. ข้อใดเป็นแนวทางปฏิบัติของทักษะในการปฏิเสธ

1 ปฏิเสธอย่างจริงจัง

2 ใช้ความรู้สึกมาเป็นข้ออ้างเหตุผล

3 ขอความเห็นชอบและแสดงความขอบคุณเป็นการ รักษาน้ำใจ

4 ถูกทุกข้อ

16. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องมากที่สุด

1 อาหารคือสิ่งที่รับประทานได้

2  อาหารคือสิ่งที่วัยเด็กต้องการมากที่สุด

3 อาหารคือทุกสิ่งที่รับประทานแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกาย

4 อาหารคือสิ่งที่มีความจำเป็นต่อร่างกายและการดำรงชีวิตของมนุษย์

   17. เมื่อเปรียบเทียบปริมาณสารอาหารน้ำหนัก 1 กรัม   สารอาหารประเภทใดให้พลังงานมากที่สุด

1   ไขมัน

2   โปรตีน

3   แร่ธาตุ

4   คาร์โบไฮเดรต

18. อาหารชนิดใดให้ธาตุเหล็ก

1   ถั่วงอก

2   น้ำมันพืช

3   เลือดหมู

4   มะขามป้อม

19. ถ้าร่างกายขาดวิตามินซีจะทำให้เกิดโรคอะไร

1   ตาฟาง

2   กระดูกพรุน

3 ปากนกกระจอก

4 เลือดออกตามไรฟัน

20. โรคลักปิดลักเปิดเกิดจากการขาดวิตามินใด

1 วิตามินดี

2 วิตามินซี

3  วิตามินบี

4  วิตามินเอ

21. ถ้าต้องการให้การทำงานของต่อมไทรอยด์เป็นไปโดยปกติควรรับประทานอาหารในข้อใด

1 ไขมัน

2 ข้าวเจ้า

3  ผัก ผลไม้

4   อาหารทะเล

22. ข้อใดคือประโยชน์ของน้ำ

1 ช่วยในการมองเห็น

2 สร้างกระดูกให้แข็งแรง

3 สร้างกล้ามเนื้อแก่ร่างกาย

4 ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย

23. สารอาหารประเภทใดช่วยสร้างเสริมความต้านทาน  โรคให้แก่ร่างกาย

1 ไขมัน

2 โปรตีน

3 วิตามิน

4  คาร์โบไฮเดรต

24.  เหตุใดการจัดอาหารสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนจึงต้องมีความหลากหลาย

1 เพราะเด็กจะได้ไม่เบื่ออาหาร

2 เพราะเด็กจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน

3 เพราะเด็กจะได้ไม่เลือกรับประทานเฉพาะอย่าง

4 เพราะเด็กจะได้ให้ความสนใจในการ

รับประทานอาหารมากขึ้น

25. ข้อใดเป็นผลมาจากการขาดสารอาหารของเด็กวัยเรียน

1 เด็กชายกัมพล ตัวเล็กแต่ชอบรังแกเพื่อน

2 เด็กชายศรเพชร ชอบนอนหลับในห้องเรียน

3 เด็กชายแสงทอง ชอบนั่งเหม่อลอยขณะที่

ครูกำลังสอน

4 เด็กชายมนต์ชัย มีสมาธิในการเรียนสั้นผลการ

เรียนตกต่ำ

26. หากผู้สูงอายุรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลมากเกินไปจะส่งผลอย่างไร

1 ทำให้เกิดโรคอ้วน

2 ทำให้เกิดโรคกระดูกพรุน

3 กระเพาะอาหารทำงานหนักขึ้น

4 ทำให้เกิดภาวะอ่อนเพลียได้ง่าย

     27. ลักษณะของอาหารรสจัดในข้อใดมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคความดันโลหิตสูง

1 เผ็ดจัด

2   เค็มจัด

3  หวานจัด

4  เปรี้ยวจัด

28. ข้อใดให้ความหมายของธงโภชนาการได้ดีที่สุด

1 เป็นสิ่งที่บอกรายการอาหารสำหรับทารก

2 เป็นสิ่งที่บอกว่าอาหารชนิดใดไม่มีประโยชน์ ต่อ

ร่างกาย

3 เป็นสิ่งที่บอกวิธีการประกอบอาหารที่ถูกหลักอนามัย

4 เป็นสิ่งที่บอกชนิดและปริมาณอาหารที่ควรได้รับในแต่ละวัน

   29. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า โภชนบัญญัติ

1 สิ่งที่รับประทานเข้าไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกาย

2 ข้อปฏิบัติในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี

ของคนไทย

3 วิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องต่าง ๆ

ที่เกี่ยวกับอาหาร

4 เครื่องมือที่จะช่วยอธิบายและทำความเข้าใจ

โภชนบัญญัติ 9 ประการ

30. บุคคลในข้อใดไม่ปฏิบัติตนตามหลักโภชนบัญญัติ

1 กาญจน์ ดื่มนมทุกวัน วันละ 2 แก้ว

2 กิ่ง ไม่รับประทานผักและผลไม้ทุกชนิด

3 แก้ว รับประทานอาหารที่หลากหลายและครบ

ทั้ง 5 หมู่

4 ก้อย เลือกรับประทานอาหารที่สดสะอาด

ปราศจาก การปนเปื้อน


Advertisements

เกี่ยวกับ นายสุทัศน์

โรงเรียนบ้านวังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม 48000
เนื้อเรื่องย่อ | เรื่องนี้ถูกเขียนใน ม.1 และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s