ลับสมองลองดู

สำหรับคำถามข้อละ 2 คะแนน

สุขศึกษาคลิกได้เลย2003

พลศึกษาคลิกได้เลย2003

คำถามสุขศึกษาคลิกได้เลย2003

Advertisements
โพสท์ใน ทั่วไป | ใส่ความเห็น

ข้อสอบออนไลน์

สำหรับคุณครูทุกท่าน ถ้าลองทำข้อสอบออนไลน์..ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตลอง เว็บนี้เลยครับ..สุดยอดมาก ๆ และเป็นผลงานของคนไทย…มีวิธีใช้ให้พร้อมเสร็จ..มันช่วยได้มากสำหรับท่านที่ไม่ค่อยเก่งด้าน ไอซีที…อย่างผม…

สมัครได้ที่นี่ครับ

โพสท์ใน ทั่วไป | ใส่ความเห็น

แนวข้อสอบชั้น ป.5

รวบรวมแนวข้อสอบชั้น ป.5

ทำข้อสอบชุดที่ 1 คลิกที่นี่                                      ทำข้อสอบชุดที่ 2 คลิกที่นี่

ทำข้อสอบชุดที่ 3 คลิกที่นี่                                      ทำข้อสอบชุดที่ 4 คลิกที่นี่

ทำข้อสอบชุดที่5 คลิกที่นี่            ทำข้อสอบธรรมชาติของชีวิตชุดที่ 1 คลิกที่นี่

ทำข้อสอบธรรมชาติของชีวิตชุดที่ 2 คลิกที่นี่

ทำข้อสอบชีวิตและครอบครัว คลิกที่นี่

ทำข้อสอบสร้างเสริมสุขภาพชุดที่ 1 คลิกที่นี่

ทำข้อสอบสร้างเสริมสุขภาพชุดที่ 2 คลิกที่นี่

ทำข้อสอบความปลอดภัยในชีวิตชุดที่ 1 คลิกที่นี่

ทำข้อสอบความปลอดภัยในชีวิตชุดที่ 2 คลิกที่นี่

ทำข้อสอบกิจกรรมการเคลื่อนไหว  คลิกที่นี่

ทำข้อแล้วกรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับ….ขอบคุณครับ

เนื้อเรื่องย่อ | Posted on by | ใส่ความเห็น

แนวข้อสอบชั้น ป.6

แนวข้อสอบชั้นป.6    

                  

ทำข้อสอบชุดที่ 1  คลิกที่นี่                       ทำข้อสอบชุดที่1. 2  คลิกที่นี่

ทำข้อสอบชุดที่1. 3  คลิกที่นี่                    ทำข้อสอบชุดที่ 1.4  คลิกที่นี่

ทำข้อสอบชุดที่ 1.5  คลิกที่นี่                    ทำข้อสอบชุดที่ 2  คลิกที่นี่

ทำข้อสอบชุดที่ 3  คลิกที่นี่                        ทำข้อสอบชุดที่ 4  คลิกที่นี่

ทำข้อสอบชุดที่ 5  คลิกที่นี่

ทำข้อสอบ เรื่องธรรมชาติของชีวิต ชุดที่ 1  คลิกที่นี่

ทำข้อสอบ เรื่องธรรมชาติของชีวิต ชุดที่ 2  คลิกที่นี่

ทำข้อสอบ เรื่องชีวิตและครอบครัว  คลิกที่นี่

ทำข้อสอบ เรื่องสร้างเสริมสุขภาพ ชุดที่ 1  คลิกที่นี่

ทำข้อสอบ เรื่องสร้างเสริมสุขภาพ ชุดที่ 2  คลิกที่นี่

ทำข้อสอบ เรื่องความปลอดภัยในชีวิต ชุดที่ 1  คลิกที่นี่

ทำข้อสอบ เรื่องความปลอดภัยในชีวิต ชุดที่ 2  คลิกที่นี่

ทำข้อสอบ เรื่อง กิจกรรมเสริมสุขภาพ  คลิกที่นี่

ทำข้อสอบ เรื่อง สมรรถภาพทางกาย  คลิกที่นี่

ทำข้อสอบแล้วกรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับ..ขอบคุณมาก

เนื้อเรื่องย่อ | Posted on by | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

การจัดการกับอารมณ์

อารมณ์

อารมณ์เป็นพลังที่ทรงอำนาจอย่างหนึ่งของมนุษย์ อารมณ์อาจเป็นต้นเหตุของสงคราม อาชญากรรม ความขัดแย้งเรื่องเชื้อชาติ ละความขัดแย้ง อื่นๆ อีกหลายชนิดระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ในทางตรงกันข้าม อารมณ์เป็นน้ำทิพย์ของชีวิต ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่าง สวยสดงดงามและน่าอภิรมย์ ความรัก ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน ความพอใจ หรือความตลกขบขัน ล้วนแต่ทำให้ชีวิต มีคุณค่า และความหมายทั้งสิ้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

เนื้อเรื่องย่อ | Posted on by | ใส่ความเห็น

แนวข้อสอบสุขศึกษา ม.3

ทำข้อสอบชุดที่ 2 คลิกที่นี่

ทำข้อสอบชุดที่ 3 คลิกที่นี่

ทำข้อสอบชุดที่ 4 คลิกที่นี่

ทำข้อสอบชุดที่ 5 คลิกที่นี่

ทำข้อสอบชุดที่ 6 คลิกที่นี่

ทำข้อสอบชุดที่ 7 คลิกที่นี่

ทำข้อสอบชุดที่ 8 คลิกที่นี่

ทำข้อสอบชุดที่ 9 คลิกที่นี่

ทำข้อสอบชุดที่ 10 คลิกที่นี่

ทำข้อสอบชุดที่ 11 คลิกที่นี่  

เนื้อเรื่องย่อ | Posted on by | ใส่ความเห็น

แนวข้อสอบสุขศึกษา ม.2

ทำข้อสอบชุดที่  2  คลิกที่นี่

ทำข้อสอบชุดที่  3  คลิกที่นี่

ทำข้อสอบชุดที่  4  คลิกที่นี่

ทำข้อสอบชุดที่  5  คลิกที่นี่

ทำข้อสอบชุดที่  6  คลิกที่นี่

ทำข้อสอบชุดที่  7  คลิกที่นี่

ทำข้อสอบชุดที่  8  คลิกที่นี่

ทำข้อสอบชุดที่  9  คลิกที่นี่

ทำข้อสอบชุดที่  10 คลิกที่นี่

ทำข้อสอบชุดที่  11 คลิกที่นี่

เนื้อเรื่องย่อ | Posted on by | ใส่ความเห็น

ชุดที่ 2 สุขศึกษา ม.1


 

 

เนื้อเรื่องย่อ | Posted on by | ใส่ความเห็น

เนื้อหาสุขศึกษา ป.1-ม.3

 

ดูรายรายละเอียด คลิกที่นี่

เนื้อเรื่องย่อ | Posted on by | ใส่ความเห็น

เรื่องที่ 1 เพศศึกษากับวัยรุ่น

อิทธิพลที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ
  • อิทธิพลของครอบครัว  ครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่อบรมทางด้านจิตใจ และป,ุกฝังพฤติกรรมสุขภาพให้แก่เด็ก ครอบครัวจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมต่างๆรวมถึงพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นด้วย
  • อิทธิพลของเพื่อน  เพื่อนจะมอิทธิพลในเรื่องความเชื่อ  ความคิด  ตลอดจนจนให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องราวต่างๆรวมทั้งพฤติกรรมทางเพศ
  • อิทธิพลทางสังคม  เช่น วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ  ค่านิยมทางสังคมที่ผิด  ทำให้เกิดผลเสียและอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นในเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  สื่อมวลชนมีการเสนอข่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศในทางเสื่อมเสียเช่น การถูกข่มขืน ที่ลงภาพผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออย่างชัดเจน พร้อมทั้งบอกรายละเอียดต่างๆของการกระทำ
  1. อิทธิพลของวัฒนธรรม  ความเชื่อเกี่ยวกับบทบาททางเพศและการปฏิบัติตนต่อเพศตรงข้าม เรื่องความสัมพันธ์ทางเพศ  ค่านิยมทางเพศ  การพูดคุยเรื่องเพศอย่างเปิดเผย
    ศึกษาเพิ่มเติม  คลิกที่นี่
เนื้อเรื่องย่อ | Posted on by | ใส่ความเห็น